ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 02 903 1135

บริษัท อธิษา คูล แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด
จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ อะไหล่เครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ไฟฟ้า จำหน่ายสารทำความเย็น

บริการของเรา
บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ผู้เชี่ยวชาญและความพร้อม
บริการด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
มากด้วยประสบการณ์ในการทำงาน

บริษัท อธิษา คูล แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด

บริษัท อธิษา คูลแอนด์ อิเล็คทริค จำกัด เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งเป็น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น โดยเน้นบริการด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ มากด้วยประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ มีสินค้าและบริการเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตของท่าน

จำหน่าย และ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

เรามีทีมงานมืออาชีพในการสนับสนุนการทำงานรวมทั้งกระบวนการผลิตของท่าน เริ่มตั้งแต่สำรวจหน้างานสำหรับติดตั้ง ดูพื้นที่หน้างาน คำนวณค่าความเย็นให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ ตลอดจนให้คำปรึกษา และนำการติดตั้ง หรือการเลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาสมกับพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นงานโครงการ, โรงงานอุตสาหกรรม, สถานศึกษา, โรงพยาบาล, อาคารสำนักงาน นอกเหนือจากคุณภาพแล้ว เรายังคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการทำงาน

บทความ