สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2021   103  
2 Jun 2021   89  
3 Jun 2021   100  
4 Jun 2021   126  
5 Jun 2021   76  
6 Jun 2021   78  
7 Jun 2021   117  
8 Jun 2021   186  
9 Jun 2021   122  
10 Jun 2021   134  
11 Jun 2021   152  
12 Jun 2021   91  
13 Jun 2021   154  
14 Jun 2021   101  
15 Jun 2021   99  
16 Jun 2021   92  
17 Jun 2021   99  
18 Jun 2021   88  
19 Jun 2021   133  
20 Jun 2021   158  
21 Jun 2021   190  
22 Jun 2021   136  
23 Jun 2021   120  
24 Jun 2021   88  
25 Jun 2021   112  
26 Jun 2021   115  
27 Jun 2021   116  
28 Jun 2021   142  
29 Jun 2021   116  
30 Jun 2021   76